Niezawodny partner dla pomysłowych rozwiązań i Państwa indywidualnych życzeń…

BIOGAZOWNIE

Nasza firma dzięki długookresowej działalności na rynkach międzynarodowych w dostawach części technologicznych przy budowie biogazowni kolejno doszła do możliwości oferty i realizacji kompletnej biogazowni.

Dysponujemy doświadczonymi fachowcami z długoletnim doświadczeniem, własnym zespołem projektowym i technologicznym, dlatego jesteśmy w stanie zajmować się różnymi rodzajami biogazowni, jakimi są biogazownie rolnicze, odpadowe, biogazownie dla oczyszczalni ścieków i inne.

Oferujemy usługi zawierające jak dostawy poszczególnych części, to i dostawy pod klucz. 

   

Możemy zapewnić usługi w następującym zakresie:

 • opracowanie bilansów energetycznych i rentowności inwestycji – studium wykonalności
 • opracowanie całkowitego projektu technologii – dokumentacja planu zagospodarowania, dokumentacja do zezwolenia budowlanego, dokumentacja wykonawczą itp.
 • budowę biogazowni
 • automatyzację z wsparciem online dla maksymalnej wydajności biogazowni
 • rozruch i próby funkcyjne
 • przeszkolenie obsługi i przekazanie inwestorowi do użytkowania
 • regularny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Biogazownie są urządzeniami technologicznymi przeznaczonymi do energetycznego wykorzystania odpadów pochodzenia organicznego i roślin energetycznych. Dzięki sterowanemu procesowi fermentacji anaerobowej powstaje przede wszystkim biogaz a następnie ciekła masa nazywana masą pofermentacyjną.

   

Biogaz

Jest mieszanką gazów, która składa się z dwu większościowych składników:

 • metan 40-75%
 • dwutlenek węgla 25-55%
 • oraz składników mniejszościowych z zawartością pod 10 % jakimi są na przykład:   
 • wodór
 • azot
 • tlen
 • amoniak
 • siarkowodór
 • para wodna

Składnikiem wartościowym energetycznie ze względu na energetyczne wykorzystanie biogazu jest metan i wodór. Przeciwnie problematycznymi są siarkowodór i amoniak, które muszą być przed wykorzystaniem biogazu usunięte.

Biogaz najczęściej jest wykorzystywany do następujących celów:

 • spalanie w jednostkach kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja)
 • spalanie w kotle do produkcji ciepła
 • spalanie w jednostce kogeneracyjnej uzupełnionej w jednostkę chłodzącą do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trigeneracja)

   

Masa pofermentacyjna

Jest uważana za produkt uboczny fermentacji anaerobowej. Masę pofermentacyjną można podzielić według potrzeby za pomocą separacji mechanicznej na dwa składniki – fugat (część płynna) i separat (część stała). Fugat lub nieseparowana masa pofermentacyjna wykorzystują się jako zastępstwo nawozu organiczno-mineralnego, separat jest wykorzystywany jako zastępstwo obornika, ewentualnie ściółki lub do produkcji kompostu.

   

Skład biogazowni - Technologia biogazowni składa się z 5 podstawowych części technologicznych:

A) Część przyjmująca – zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przygotowania masy fermentacyjnej z poszczególnych substratów. Zapewnia dezintegrację, higienizację (pasteryzację/sterylizację) materiałów a przede wszystkim uśrednienie masy fermentacyjnej
B) Część fermentacyjna – w zbiornikach (fermentorach) w procesie fermentacji anaerobowej jest masa fermentacyjna przetworzona w celu powstania biogazu.
C) Część wyjściowa – rozwiązuje zmagazynowanie w zbiornikach i ewentualne kolejne przygotowanie masy pofermentacyjnej do jej wykorzystania.
D) Część gazowa – zapewnia magazynowanie wyprodukowanego biogazu w zbiornikach gazu i jego kolejne przygotowanie zgodnie z wymaganymi parametrami do kolejnego wykorzystania.
E) Część energetyczna – wykorzystuje biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (kogeneracja) oraz rozwiązuje ich kolejne wykorzystanie.

Poszczególne części technologii biogazowni mogą być dowolnie modyfikowane i uzupełniane zgodnie ze składem i ilością substratów wejściowych oraz zgodnie z wymogami na jakość i ilość biogazu.

BiogazBiogazBiogaz

Prospect