Niezawodny partner dla pomysłowych rozwiązań i Państwa indywidualnych życzeń…

DANE KONTAKTOWE

PROSPECT ENERGO a.s.

Výstavní 2224/8 
Ostrava - Mariánské Hory
709 00 

IČ: 27841014
DIČ: CZ27841014

Spółka jest zarejestrowna w Rejestrze Handlowym Sądu Wojewódzkiego w Ostravě, oddział B, rejestr 3995/KSOS

Tel.: +420 596 616 500
E-mail: prospect@prospect.cz

Ing. Kamil Drobný
Menażer projektowy
+420 724 364 874
kamil.drobny@prospect.cz

   

Mgr. Bohdan Czapek
Menażer handlowy
+420 602 578 642
bohdan.czapek@prospect.cz

Prospect