Niezawodny partner dla pomysłowych rozwiązań i Państwa indywidualnych życzeń…

GOSPODARKA CHEMICZNA

Oferujemy indywidulane rozwiązania magazynowania, rozcieńczania i mieszania chemikaliów płynnych włącznie z ich transportem w rurociągach do wymaganego miejsca przeznaczenia.

Kilkuletnie doświadczenia z rozwiązywaniem gospodarki chemicznej pozwalają nam proponować własne rozwiązania techniczne i następującą realizację, by praca była nie tylko sprawna zgodnie z wymogami klienta, lecz również bezpieczna.

Na podstawie potrzeb zaproponujemy całe systemy dozujące chemikaliów od zbiorników magazynujących, mieszających i rozcieńczających aż po dozowanie i dokładne dozowanie. Częścią składową jest własny system sterowania, pomiaru i regulacji. System sterowania może być w pełni automatyczny lub półautomatyczny.
Zapewniamy kompletny serwis dla klienta – od pierwotnej konsultacji i doradztwa fachowego poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, zabezpieczenia dostaw i montażu urządzeń, ich wypróbowania, przeszkolenia obsługi aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Między najczęściej realizowane aplikacje należy produkcja mleka wapiennego i jego dozowanie, magazynowanie i dozowanie kwasów do neutralizacji – H2SO4, HCl z dwupłaszczowymi systemami rurociągowymi, przygotowanie nadmanganianu potasowego i przygotowanie flokulantów do wytrącania itp.

   

Przykłady realizacji


Przygotowanie flokulantu - OVAK Ostrava

Oczyszczalnia Mały Lošinj, Chorwacja -
Kolumny kropiące

Plzeňský Prazdroj a.s. - Przygotowanie mleka wapiennego
Prospect