Niezawodny partner dla pomysłowych rozwiązań i Państwa indywidualnych życzeń…

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Spółka PROSPECT ENERGO a.s. oferuje mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków dla wsi i miast od 2 000 do 25 000 RLM. Technologia ta jest równocześnie odpowiednia dla przemysłu spożywczego. Oczyszczalnie były rozwinięte na podstawie długoletnich doświadczeń w dziedzinie oczyszczania ścieków i polegają na modułowym uszeregowaniu nadziemnych zbiorników cylindrycznych. Zbiorniki te mogą być żelbetowe monolityczne lub z jakościowych blach emaliowanych z długą żywotnością.

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnieMechaniczno-biologiczne oczyszczalnie

Podstawowym znakiem naszych oczyszczalni jest integracja osadnika i zbiornika czynnego do jednego zbiornika biologicznego współśrodkowego i osobnego zbiornika osadowego. Zbiorniki mogą być częściowo zabudowane pod poziom gruntu. Zbiornik aktywacyjny w kształcie koła można łatwo przedzielić przegrodami do potrzebnych sekcji systemu D-N (Denitryfikacja – Nitryfikacja) lub R-D-N (Regeneracja- Denitryfikacja – Nitryfikacja). Oba systemy należą zgodnie z procedurami Unii Europejskiej do technologii BAT (Best Available Technique).

 

Oczyszczalnia składa się z trzech podstawowych części technologicznych:

  • Mechaniczne oczyszczanie wstępne
  • Biologiczne oczyszczanie tlenowe
  • Gospodarka osadowa

 

Wszystkie podstawowe funkcje oczyszczalni są sterowane i monitorowane za pomocą zautomatyzowanego systemu sterującego SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). System ten automatycznie reguluje poszczególne urządzenia, pokazuje aktualne stany pracy na ekranie monitora komputera dyspozytorskiego, zbiera i zapisuje dane z pracy oczyszczalni. Równocześnie system sterujący umożliwia także manualne sterowanie zdalne. Dostęp do systemu sterującego jest możliwy także zdalnie za pomocą internetu. Ponadto są wszystkie napędy wyposażone w lokalne szafki sterujące.

Zintegrowane wstępne czyszczenie wstępnePrzepompownia osaduWierzawice - upr

Parametry resztkowego zanieczyszczenia oczyszczonych ścieków spełniają wymogi emisyjne UE:

Parametry resztkowego zanieczyszczenia oczyszczonych ścieków spełniają wymogi emisyjne UE
Oczyszczalnie Prospect Energo są w stanie zapewnić zgodnie z potrzebami także bardziej zaostrzone warunki emisyjne.

Prospect