Niezawodny partner dla pomysłowych rozwiązań i Państwa indywidualnych życzeń…

SYSTEMY CIŚNIENIOWE CIECZY

Pompownie dla systemów wodociągowych

Pompownie czystej wody do picia służą do pompowania i zwiększania ciśnienia wody. Są częścią każdego systemu wodociągowego. Są one wykorzystywane do pompowania wody z zasobników przygotowania wody lub ze studni do zbiorników wodnych, ewentualnie również do wzmocnienia ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Najczęściej są przeznaczone do zakładów przemysłowych, budowli wysokościowych, większych domów mieszkaniowych, szpitali, szkół, systemów irygacyjnych itp.

Zapewniamy kompleksowe propozycje techniczne pompowni w związku z wymogami całego systemu wodociągowego włącznie z akcesoriami – systemem rurociągowym (tworzywo sztuczne, stal nierdzewna), kompletem armatur sterujących, systemem sterowania, pomiarów i regulacji, komunikacją z nadrzędnym systemem sterującym.

Na podstawie propozycji opracujemy dokumentację projektową i przeprowadzimy dostawę i montaż z uruchomieniem zautomatyzowanej pompowni.
Do całego systemu ciśnieniowego oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

   

Przykłady realizacji

Przygotowanie wody Ostrava
OVAK Ostrava – przygotowanie wody Ostrava – Nová Ves
Przygotowanie wody Ostrava

   

Pompownie ścieków

Pompowanie instalujemy głównie do oczyszczalni ścieków lub do przepompowywania ścieków z kompleksów mieszkaniowych, większych obszarów terenowych, zakładów, ulic lub części miast do kanalizacji ciśnieniowej lub grawitacyjnej.

Realizujemy jak nowe komory pompowe, to również rekonstrukcje istniejących komór. Dostarczamy i montujemy kompletne technologie pompujące a w przypadku potrzeby i z urządzeniami do mechanicznego oczyszczania wstępnego. Częścią pompowni są pompy osadowe liczących się dostawców (KSB, Grundfos, Wilo atp.), rurociągi tłoczne wyposażone w zawór zwrotny, armatury zamykające, czujniki do pomiaru wysokości poziomu (ultradźwięk, pływaki, czujniki ciśnieniowe itp.) oraz szafa rozdzielcza z jednostką sterującą.

Przykłady realizacji

Pompownia dla obiektu przedszkola i sąsiadującego domu mieszkaniowegoPompownia dla obiektu przedszkola i sąsiadującego domu mieszkaniowego
Ostrava, Proskovice – Pompownia dla obiektu przedszkola i sąsiadującego domu mieszkaniowego

   

Filtracja

Ogólnie filtracja jest metodą, która separuje niepożądane ciała stałe (piasek, rdza, osad itp.) z używanego medium, w naszym przypadku najczęściej wody. Nasza spółka oferuje i przeprowadza aplikacje od standardowych urządzeń, jakimi są filtry piaskowe, automatycznych filtrów samoczyszczących, osmozy rewersyjnej do produkcji wody demineralizowanej, aż po technologie jonowe.

Długoletnie doświadczenia w branży oraz wykorzystanie sprawdzonych technologii umożliwiają nam zaproponować technologię filtracji zgodnie z potrzebą i zrealizować optymalne rozwiązanie jak z punktu widzenia wykorzystanej technologii, to i z punktu widzenia inwestycji i kosztów pracy urządzeń.

Zapewniamy kompleksowe usługi od oferty, projektu, dostawy i montażu nie tylko komponentów, lecz również całej technologii filtracji włącznie z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Nierozłączną częścią technologii filtracji jest także system sterujący, pomiary i regulacja oraz ewentualna komunikacja z nadrzędnym systemem sterującym.

Sama filtracja znajduje wykorzystanie najczęściej przy produkcji, oczyszczaniu wstępnym i oczyszczaniu właściwym technologicznej wody przemysłowej zakładów lub gospodarce wodnej np. dla tercjalnego oczyszczania wody.

   

Przykłady realizacji

System filtracyjny dla chłodzenia urządzeń maszynowychSystem filtracyjny dla chłodzenia urządzeń maszynowych
ALUDYNE CZECH s.r.o – System filtracyjny dla chłodzenia urządzeń maszynowych
System filtracyjny dla chłodzenia urządzeń maszynowych
ALUDYNE CZECH s.r.o – Filtracja wody chłodzącej do chłodzenia urządzeń maszynowych

   

Pozostałe systemy pompujące


Człuchów (Polska) – Pompownia nawozów płynnych

Plzeňský Prazdroj a.s. – Pompownia do prania filtrów piaskowych

ALUDYNE CZECH s.r.o – Pompownia do chłodzenia urządzeń maszynowych
Prospect